Leasing IT a technologiczny rozwój firmy

Technologia komputerowa staje się przestarzała po ok. 3 latach. Jeżeli więc chcemy zachować w naszej firmie najwyższy standard w tym zakresie – a chodzi tu o całe IT, czyli zarówno o hardware, jak i o software – musimy dokonywać modernizacji przynajmniej raz w ciągu tego okresu. Czy jest to jednak możliwe w przypadku firm małych i średnich? Owszem, ale zazwyczaj tylko wtedy, kiedy zdecydujemy się na jakieś korzystne źródło finansowania, jak np. leasing.

Leasing IT, czyli co?

W Polsce leasing IT jest usługą, która dopiero raczkuje, jednak mimo to i tak – na wzór krajów Europy Zachodniej – możemy leasingować już właściwie wszystko: myszki, monitory, programowe pakiety biurowe, CRM itd. Co więcej – aby skorzystać z takiej usługi, nie musimy mieć wcale firmy dużej, bo próg finansowy wynosi zazwyczaj (jedynie!) 1500-2000 zł/miesiąc, a minimalny czas wynajmu wynosi rok (co leży właśnie zarówno w zasięgu firm średnich, jak i małych).

Zasady te dotyczą nie tylko leasingu laptopów i innego sprzętu hardware, ale także oprogramowania. Jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma przedmiotami leasingu jest taka, że leasing oprogramowania to tak naprawdę leasing licencji – samo oprogramowanie jest bowiem wartością niematerialną, a więc, w myśl polskiego prawa, nie może być ono wynajęte w ramach umowy leasingowej.

Zanim podpiszemy umowę

Jak wspomnieliśmy, leasing laptop (https://itnes.pl/notebooki) w naszym kraju dopiero raczkuje. Z drugiej jednak strony firm, które takie usługi świadczą, jest coraz więcej, dlatego – zanim podpiszemy umowę z jakąkolwiek z nich – warto uwzględnić następujące kryteria:

  • Czy jest to firma z odpowiednio dużym doświadczeniem?
  • Czy działa nie tylko w Polsce, ale i w krajach zagranicznych?
  • Czy leasing sprzętu i oprogramowania IT jest jej specjalizacją, czy może usługą dodatkową?
  • Czy nie jest to firma zależna od jakiegoś konkretnego producenta?
Autor zdjęcia: homethods